Levi_hiihtokoulu_11_2017

Hiihdonopettajaksi?

Julkaistu: 04.1.2018

Näin vuoden vaihtuessa, vähän jokainen hiihtokoulu Suomessa kaipaa päteviä ja osaavia sekä mielellään useamman lajin omaavia hiihdonohjaajia/hiihdonopettajia. Työpaikkailmoituksia löytyy helposti mm. Suomen hiihdonopettajat ry:n FB-ryhmän kautta tai ihan ottamalla yhteyttä lähimpään hiihtokouluun. Voisin jopa väittää, että lähes jokainen hiihtokoulu on valmis avaamaan ovensa hyvälle, ammattitaitoiselle, sitoutuvalla ja osaavalle hiihdonopettajalle.

Peuramaa_opettajat_2011

Peuramaan hiihdonopettajien demolaskua, 02/2011

Olisiko minusta hiihdonopettajaksi?

Tässä on varmaankin kysymys mitä moni miettii;

  • Olisihan se makeaa laskea hiihtokeskuksessa hiihtokoulun työvaatteet päällä!
  • Päästä jakamaan omaa osaamistaan lajista, josta niin moni pitää!
  • Olla esimerkillinen?
  • Riittävätkö omat laskutaitoni näyttölaskuihin?
  • Tiedänkö tarpeeksi lajista?
  • Osaanko opettaa muita?
  • Onko minusta vaativaan asiakaspalvelutyöhön?
  • Mitä oikeasti on hiihdonopettajan työ?
  • Paljonko siitä saa palkkaa? Millaiset ovat työajat?

Meitä hiihdonopettajia = kausiopettajia, jotka tekevät talvella päätyönään hiihdonopetusta Suomalaisissa hiihtokeskuksissa on varsin vähän eli olemme ammattikuntana varsin pieni. Meitä on  laskentatavasta riippuen 60-80 kausiopettajaa, jotka saavat talvikaudella pääelinkeinonsa hiihdonopettajana parhaimmillaan 6 kuukauden ajan. Varsinaisten kausiopettajien määrä on varsin pieniluku esim. Suomen Hiihdonopettajat ry:n n. 1000 jäsenen joukosta. Kausiopettajien työaika vaihtelee keskuksissa 30-40 tuntia viikossa, joka koostuu pedagogisesta puhetyöstä ulkoilmassa säällä kuin säällä. Hiihdonopetuksessa ei ole pakkasrajaa, niin kauan kuin hissit pyörivät, niin hiihdonopettaja on ulkona töissä. Viikonloppuisin tai muutamia viikkoja vuodessa työskenteleviä hiihdonopettaja onkin käytännössä yli 90% aktiivisista hiihdonopettajista. Nämä opettajat työskentelevät niin lähikeskuksissa kuin ruuhkahuippuina  lomakeskuksissa.

Toimin nyt itse neljättä kautta päätoimisena kausiopettajana eli saan hiihdonopettamisesta virallisesti sanottuna päätoimeentuloni. Aikaisemmin olen toiminut arki-iltaisin ja viikonloppuisin sekä korkean sesongin aikana viikko-opettajana yli toistakymmentä vuotta useissa hiihtokouluissa vuosien varrella, niin lähikeskuksissa kuin Lapin isoissa rinnekeskuksissa. Joten seuraavat väittämäni ovat oman kokemukseni pohjalta ja keskityn nyt erityisesti Suomen rajojen sisäpuolella tapahtuvaan hiihdonopetukseen. Olen toiminut vuosia mm. hiihtokoulun johtajana/vastuuopettaja, joten myös tiedän asioita myös siltäkin puolelta.

Minäkö hiihdonopettajaksi?

Asiaa kannattaa katsastella monelta eri kantilta. Ensinnäkin hiihdonopetus ei ole pelkästään laskettelun, hiihdon tai lumilautailun opetusta vaan se on paljon enemmän. Tällä hetkellä  opetan Levillä, missä 90% asiakkaista on ulkomaalaisia, opetustyö on 60% elämysoppaana olemista, 30% hiihdonopetusta, 5% seuraneidin työtä tai 5% lastenhoitoa. Yksinkertaistettuna vaativaa asiakaspalvelua, missä elämänkokemuksella, hyvällä sivistyksellä, loistavilla small talk -taidoilla, empaattisuudella ja erityisesti kiinnostuksella asiakkaan toiveiden ja odotusten toteuttamisella on merkitystä. Opetin/valmensin aikoinaan 14 vuotta lähikeskuksessa Peuramaalla, jossa yksi tärkeimmistä taidoista oli tulla toimeen hyvin lasten kanssa ja voittaa heidän luottamus. Tärkeintä oli päästä lastenmaailmaan sisälle, missä opettajan luotettavuudella ja turvallisuudella oli suuri merkitys. Tärkeintä on siis pystyä tulemaan toimeen eri ikäisten ihmisten kanssa, tulivat he sitten mistä kansallisuudesta tai omaisivat vaikka minkälaista taustaa. Opettajalta vaaditaan siis pitkää pinnaa, kärsivällisyyttä, positiivista asennetta, empaattisuutta ja erityisesti edelleenkin korostan loistavaa asiakaspalvelutaitoa. Sekä omaa halua/intohimoa olla rinteessä ja kauniin luonnon ympäröimänä töissä!

Alpine_Training_Park_Levi_03_2017

Alpine Training Park, Levi, 03/2017

Entä ne omat taidot ja tiedot lajista?

Jokaiselle kurssin läpäisseelle opettajille on tarvetta. Aina voi ja pitääkin omia taitoja kehittää ja kouluttautua lisää. Itse olen opetellut opettamaan aikoinaan pitkillä suksilla. Olen joutunut itsekin opettelemaan laskemaan ”carving suksilla” ja samoin kuinka ”carving”/leikkaavia käännöksiä opetetaan. Laskutaitoa kannattaa siis olla, mitä paremmat omat taidot ja tiedot lajista ovat auttavat toki sen opettamiseen. Kaikkea voi ja tuleekin opiskella/analysoida. Erityisen tärkeää olisi osata opettaa, puhua asioista oikeilla termeillä ja osata esittää asiat asiakkaalle mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi. Oli asiakas sitten 3 vuotias lapsi tai 50 vuotias ulkomaalainen henkilö. On pystyttävä opettamaan asiakkaan tasoisella kielellä ja kielikuvilla. Välillä vain on niin, että yhteistä kieltä asiakkaiden kanssa vai ei ole, jolloin ne omat taidot eli näyttöjen selkeys ja tyylipuhtaus ovat opetuksen tärkein apu ja valtti opetuksessa. 6 vuotiaalle Singaporelaiselle lapselle on aivan turha puhua esim. yhden suksen harjoitteissa potkukelkasta. Aikuisen ulkomaalaisen voi olla, jopa todella hankala liikkua lumisella pinnalla eli sekin on jo kokemus -> liukas alusta. On myös ymmärrettävä kaikki eivät opi samoilla metodeilla. Hiihdonopettajan on pystyttävä ymmärtämään pedagogian perusasiat ja erilaiset oppimismuodot ja opetustavat.

Kaikki oppi eritavalla?

Kaikki oppivat vähän eritavalla?, Peuramaa 01/2017

Onko kilpalaskutausta apua hiihdonopettajana?

Varmasti on, mutta kilpailutausta ei ole pakollinen hiihdonopettajalla. Jokaisen lajin urheilu- ja kilpaurheilutaustasta on hyötyä, koska opettaminen on osaksi myös ns. ryhmien valmentamista/ohjaamista. Hiihdonopettajan omasta urheilutaustasta on aina hyötyä ja sitä pitääkin voida ja pystyä hyödyntämään. Tärkeintä on kuitenkin lajikohtainen suoritussilmä. Miksi asiakas laskee tietyllä tavalla ja mitä sille voisi tehdä? Jotta asiakas parantaisi laskuasentoaan ja voisi nauttia laskemisesta enemmän? Minkä harjoitteen ja neuvon pystyy antamaan oppilaalle, jotta hän kykenee edistymään? Kuinka voin auttaa asiakasta voittamaan omat pelkonsa ja jännityksensä? Kuinka osaan auttaa asiakasta vaativissakin tilanteissa? Olenko ylipäätänsä valmis auttamaan asiakasta, kun asiakas on kaatunut tai peloissaan pikkaisen jyrkemmällä rinteellä? Kuinka osaan toimia täysin yllättävissä tilanteissa? Kuinka pystyn vastaamaan asiakkaan täysin odottamattomiin kysymyksiin tai olettamuksiin? Kuinka osaan pysyä rauhallisena, kannustavana, asiallisena vaikeissakin asiakaspalvelutilanteissa, jossa asiakkaalle tulee suuria yllätyksiä, pettymyksiä esim. oppimisen vaikeuden kanssa? Tai jopa oppilas loukkaantuu tunnilla? Enemminkin elämänkokemuksesta, työelämästä ja terveestä maalaisjärjestä on hyötyä.

Wernerit_SouthPoint_Levi

Pikkuoppilaiden kanssa rinneretkellä, SouthPoint, Levi, 03/2017

Mitä hiihdonopettaja sitten tienaa?

Virallinen Hiihtokeskusalan TES:n mukainen palkka on matala. Monet hiihtokoulu maksavat parempaa palkkaa opettajille, mutta vain opetettujen tuntien perusteella. Eli tällöin opettaja itse kantaa vastuun tuleeko tunteja vai ei? Eli opettajan vastuulle jää kuinka hyvin hiihtokoulun myynti/nettikauppa myy tunteja juuri hänelle itsellensä? Kuinka hyvin hiihtokoulua on markkinoitu? Millä alueella hiihtokoulu on? Kuinka sääolot vaikuttavat hiihtokoulutunteihin? Monet hiihtokoulut maksavat vielä kannustin palkkaa, jos opettaja saa myytyä jatkotunnin itsellensä eli oppilas ostaa opettajalta vielä toisen tunnin tai jopa kolmannen. Samoin jos hiihtokoulun myynti saavuttaa tavoitteet, voi myös bonuksia tulla. Entä me kausiopettajat sitten? Me taas saamme palkkaa ainakin isommissa pohjoisen keskuksissa takuutuntien perusteella. Meillä on  30-40 h/vko työsopimus, jonka palkka riippuu työkokemuksen sekä lajipätevyyden perusteella. Tällöin kausiopettajille maksetaan normaalisti myös sunnuntai- ja iltalisät.

Mitä etuja hiihdonopettaja saa keskukselta? Opetusmääristä riippuen, yleensä hiihdonopettaja saa kausikortin tai vähintään alennuksia hissilipusta myös omalla ajalla laskemiseen. Työvaatteet joko lainaksi työajalle tai sitten ne pitää ostaa itsellensä, jolloin niitä voi käyttää myös muunakin vapaa-aikana. Monet hiihtokeskukset haluavat, että hiihdonopettajat laskevat/lautailevat hiihtokeskuksen vuokraamon välineillä. Monot/lautakengät ovat yleensä omia, mutta toki vuokraamonkin valikoimaa saa käyttää. Alennuksia voi lisäksi saada hiihtokeskuksen kahviloista/ravintoiloista tai myymälöistä tai yhteistyökumppaneilta. Välineitä yleensä voi tilata hiukan edullisemmin hiihtokeskuksen kautta. Jotkut keskukset tukevat hiihdonopettajan työtä kannustamalla hiihdonopettajan puolisoa ja lapsia myös rinteeseen edullisesti, joko ilmaisin hissilipuin tai erittäin hyvillä alennuksilla. Paikallisia sopimuksia hiihtokouluissa on useita. Samoin opetusvelvollisuudet vaihtelevat hiihtokouluissa paljon. Lähikeskuksessa saattaa 6 päivää kaudessa riittää eli kolmena viikonloppuna on töissä. Toiset keskukset menevät taas Suomen Hiihtokeskuksyhdistyksen suosituksen 10 päivän aktiivisuuden mukaan. Osa hiihtokouluista edellyttää opettajien osallistuvat hiihtokoulujen lumileireille tai sisäisiin koulutuksiin tietyn määrän vuodessa.

Terapiapallotreeni_Lastenmaa_Levi

Levin kausiopettajat treenailevat ennen kauden alkua, Lastenmaa, Levi, 11/2017

Olenko valmis opettaja hiihdonohjaajakurssin jälkeen?

Hiihdonohjaaksi valmistuu 9 päivän kurssin jälkeen, jonka Suomen hiihdonopettajat ry = Shoryn järjestää pääsääntöisesti Vuokatin urheiluopistolla Sotkamossa. Tämän jälkeen tarvitaan 25 h työharjoittelu hiihtokoulussa. Monet kurssin käyneet pitävät itseään todella taitavina ja osaavina. Varmasti näin onkin teoriassa, mutta voinen väittää, että monikaan ei ole oikeasti kovinkaan valmis työhön (apuopettajaksi kylläkin) ja se varsinainen kompetenssi puuttuu, kuten aivan missä muussakin ammatissa vastavalmistunut <-> kokemus. Mielestäni näiden Shoryn kurssien pitäisi muuttua vielä enemmän palvelemaan hiihtokouluja. Tässä tuleekin se haaste, jota itse kritisoinkin; hyvin harvat Shoryn kouluttajat tekevät enää konkreettista asiakaspalvelutyötä eli perus hiihdonopetusta hiihtokouluissa, jolloin kouluttajat ovat hyvin kaukana todellisuudesta mitä se hiihdonopettajan työ on nykyään. Väitän, että 85% Suomessa tapahtuvasta opetuksesta on alkeis ja/tai lapsiryhmien opetusta. Peuramaalla kun puhui samaa viikkoWerneri kurssia 12 kertaa viikon aikana, niin toki se alkoi ”tuntua” vähän tylsältä. Levillä taas esim. 8 hengen ulkomaalaisten perhetunnit tuovat opetukseen omia haasteita, puhumattakaan isoista SkiTaster, kokeilutunneista ulkomaalaisille asiakkaille. Valtaosalla tunneista ei pääse pois vihreistä tai sinistä rinteistä, tähän todellisuuteen pitäisi panostaa huomattavasti enemmän eli alkeisopetukseen sekä lapsiryhmien opettamiseen koulutuksessa. Hiihtokoulujen tarpeet ovat hyvin erilaisia. Levillä 90% tunneista puhutaan muulla kielellä kuin suomeksi. Viime talvena opetin itse 41 eri kansallisuutta. Etelä-Suomessa taas on erittäin paljon Werneri -kursseja ja kotimaisten lasten opettamista. Muualla taas saatetaan panostaa enemmän puhtaisiin yksityistunteihin tai painotetaan erityistesti freestyleä tai vapaalaskua. Uuden hiihdonohjaajan kannattaa tulla nöyränä, kysyvänä, avoimena ja halua imeä tietoa jo pidempään opettaneiltä opettajilta. Kysellä neuvoja, vinkkejä ja ottaa vastaan palautetta avoimena. Jatkokouluttautuminen aina kannattaa ja on varsin suositeltavaa! Hiihdonopettajuus on yhtä suurta perhettä, josta saa ikuisia ja upeita ystävyyssuhteita.

Jos puoliso tai vanhemmat painostavat hiihdonopetus maailmaan, sanon vain sen omasta perhepiiristäni; Poikani on aivan loistava hiihdonopettaja, mieheni on hyvä laskija, mutta ei ikinä sopisi hiihdonopettajaksi. Veljeni kävi kurssit ja opetti poikani laskemaan aikoinaan, mutta hän totesi, että hiihdonopetus ei ole kuitenkaan se hänen juttunsa ja minä taas olen opettanut hänen tyttärensä laskemaan. Eli kannattaa kaksi tai kolme kertaa miettiä onko se hiihdonopetus kuitenkaan se oma juttuni, vaikka puoliso tai vanhemmat ovatkin siinä maailmassa kiinteästi mukana. Omien perheenjäsenien opetus kannattaa monesti ulkoistaa muille, niin pääsee huomattavasti helpommalla.

LLK_iso_tuubi_LeviUraputkessa lasten kanssa, Leevilandiassa Levillä.

 

Kommentoi